Bị tên sếp dê cụ địt trong chuyến công tác الزي الرسمي للمعلمين والطلاب Coco An

#1 Zoom+ 24

Bị tên sếp dê cụ địt trong chuyến công tác الزي الرسمي للمعلمين والطلاب Coco An , mình, trận này mới là đánh thật đây, Dũng vớ ngay thanh niên Bình ngựa vì có vẻ là sức lực tên này cũng có vẻ ngang ngang mình, cho nên đánh cũng ổn, Cây trường mâu phang xuống, vũ khí của Dũng hất ra, hai người lao vào quần ẩu, tiếng va chạm móc kéo vào nhau vang lên, Chị Chảnh nhìn thằng Thắc Trề thực sự rất ghét quả mồm đó, bả nhảy tới mà đánh, chẳng cần vũ khí gì cả, beeg chỉ.

Bị tên sếp dê cụ địt trong chuyến công tác الزي الرسمي للمعلمين والطلاب Coco An
Xem thêm
Đóng QC